Kontakt

Formand 

Irene Hansen træffes på 2834 4390 eller på mail: irenehansen50@gmail.com

Kontakt Irene, hvis du har lyst til at synge i Facett.

E-post til Facett

(Anne Sørensen): facett@koretfacett.dk

Presse og WEB master

Jørgen Kirkebæk træffes på  +45 2428 9236 eller på mail: jorgen@jakirke.dk

Booking: 

Koret Facett optræder gerne ved kirkekoncerter, offentlige arrangementer, jubilæer og byfester.

Kontakt Irene Hansen på 2834 4390 og hør nærmere om repertoire og honorar.

Koret Facetts CVR no. :  29662991

Mød os på www.koretfacett.dk  og på facebook / koret facett.maililom